Klassisk massage och friskvård

Jag ser med mina fingrar hur din kropp mår

Klassisk massage

Klassisk massage är den mest kända av alla olika massage- former i västvärlden. Den är en av de viktigaste behandlingsmetoderna mot muskelspänningar och oro. 

Energimassage

Obalans i kroppens energier kan leda till ohälsa och sjukdomar. Energimassage är en form av akupunkturmassage, där man med tryck och beröring stimulerar bestämda punkter längs kroppens meridianer. 

Öronakupunktur

Örat är som ett omvänt embryo som ligger med huvudet nedåt och höfterna uppåt. Olika ställen på kroppen har motsvarande punkter i örat. Öronakupunktur har en nära koppling till det centrala nervsystemet. 

Biomagnetiska Par

Obalans gör att mikroorganismer som virus, bakterier, svamp och parasiter kan bli aggressiva och skapa problem som i förlängningen kan leda till cellförändringar samt därefter olika åkommor och sjukdomar. Behandling med magneter via biomagnetiska par kan upptäcka och korrigera ett avvikande tillstånd.

Cranio sacral terapi

Cranio Sacral Terapi är en trygg och varsam metod som balanserar stress och trauman i nervssystemet, höfter, korsrygg, nacke och huvud. 

Estetisk akupunktur

Stress och ett intensivt tempo under vardagen återspeglas i din hud och i din kropp. Estetisk akupunktur hjälper till att stimulera hudens förnyelseprocess samtidigt som stimuleringen av kroppens flöden gör att stress och oro minskar.