Biomagnetiska Par

Medicinsk Biomagnetism är en vetenskaplig och terapeutisk syn på kroppens läkning som skiljer sig från traditionell medicin, örtmedicin och annan alternativ medicin. Detta är en behandlingsform som är helt naturlig och inte skadlig. 

Enligt Goizs teorin, grundaren i Biomagnetism, existerar virus och svamp i en sur miljö, medan bakterier och parasiter trivs bättre i en basisk miljö. Virus och bakterier arbetar i team, de har en resonans med varandra, de är i par, biomagnetiska par. En biomagnetisk behandling neutraliserar pH:t i kroppen så att smittbärande mikroorganismerna elimineras och då kan kroppens naturliga läkningsprocessen aktiveras.

Min behandling varar ofta i upp till 60 minuter. Man kan bli helt symtomfri eller också känna en förbättring vid första terapibesöket. Beroende på problemets komplexitet, kan ibland ytterligare några behandlingar behövas för att successivt stärka immunförsvaret och eliminera de skadliga organismerna.

Kontakta mig