Klassisk massage

Klassisk massage är den mest kända av alla olika massageformer i västvärlden. Den är en av de viktigaste behandlingsmetoderna mot muskelspänningar och oro.

Effekter:

  • Ger ökad kroppskännedom 
  • Ökar det allmänna välbefinnandet 
  • Ökar koncentrationsförmågan 
  • Motverkar stress 

Kontakta mig